ورود دانشجویان

قوانین و ضوابط دانش افزایان


بخشی از مقررات مؤسسه زبان انگلیسی دانش افزایان

الف) مقررات عمومی:

 • رعایت شئونات اسلامی، اخلاقی و اجتماعی و حضور در مؤسسه با پوشش مناسب محیط آموزشی
 • عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس
 • خودداری از به همراه آوردن دوستان و آشنایان خود به کلاس
 • همکاری با مسئولین موسسه به منظور حفظ و اجرای اصول و مقررات مربوطه
 •  عدم ایجاد اختلال در فضای آموزشی
 • منظبت بودن با توجه به برنامه کلاس ها
 • پاسخ دادن به تماس های تلفنی به صورت منظم
 • پاسخ دادن به تمرینات اینترنتی به صورت روزانه


ب) مقررات آموزشی:

 • عدم غیبت بیش از سه جلسه در طول ترم
 • عدم تاخیر در ورود به کلاس و همچنین عدم تعجیل در خروج از کلاس (در مواقع ضروری با دفتر هماهنگ فرمایید.)
 • حضور در کلیه جلسات فوق العاده و جبرانی الزامی است.
 • زبان آموزان مجاز به شرکت در کلاسهای گروه های دیگر نمی باشند مگر در شرایط خاص با صلاح دید موسسه
 • در صورت داشتن وقفه تحصیلی (حتی به مدت یک ترم)، شرکت در آزمون تعیین سطح، جهت ادامه تحصیل الزامی است.

  شرایط قبولی در هر ترم:
 • کسب حداقل نمره میانگین 70 از 100
 • کسب حداقل نمره 75 از 100 در امتحان پایان ترم
 • کسب حداقل نمره میانگین 50 از 100 در فعالیت کلاسی
 •  

ج) مقررات پرداخت شهریه:

• شهریه پرداخت شده به هیچ عنوان عودت داده نمی شود.

• پیش از شروع دوره اگر زبان آموز از شرکت در آن دوره انصراف دهد در صورتی که شهریه پرداخت نموده باشد می تواند در دوره ی دیگری حضور پیدا کند و شهریه پرداختی وی محفوظ می ماند.  

• زبان آموز در صورت انصراف به هیچ عنوان نمی تواند شهریه پرداختی خود را به فرد دیگری جهت شرکت در دوره ها انتقال دهد.