ورود دانشجویان

آنچه زبان آموزان ما می گویند


آنچه زبان آموزان ما می گویند:

تعداد زبان آموزان در هر کلاس 4 الی 6 نفر است. تماس تلفنی که روزانه انجام می شود باعث بالا رفتن میزان آموزش و سطح یادگیری ما می شود.