ورود دانشجویان

شروع دوره های آمادگی برای آزمون EPT


در این دوره تمامی مهارت های لازم برای کسب نمره در آزمون را فقط در 20 جلسه فرا بگیرید.

ظرفیت کلاس ها حداکثر 6 نفر

دوره صد درصد تضمینی

ویژه آبان ماه