ورود دانشجویان

شروع ثبت نام دوره های مقدماتی


شروع ثبت نام دوره های مقدماتی   (فقط در 4 ماه)     ویژه پاییز

برگزاری کلاس های تخصصی Listening

برگزاری کلاس های تخصصی Speaking

تمرین های تخصصی writing

تماس های تلفنی روزانه

ظرفیت هر کلاس فقط 4 تا 6 نفر

بعد از این دوره به راحتی انگلیسی صحبت کنید