ورود دانشجویان

لیست مطالب دوره پیشرفته

دوره پیشرفته

دوره پیشرفته

دوره پیشرفته زبان آموزانی که دوره مقدماتی را در دانش افزایان با موفقیت سپری کرده اند و یا زبان آموزانی که با سطحی از زبان وارد دانش افزایان شده باشند و در سطح پیشرفته قرار داشته باشند وارد دوره پیشرفته می شوند. دوره پیشرفته به صورت عادی در 6 ماه (48 جلسه) به صورت 2 جلسه حضوری در هفته، یک جلسه speaking و Listening تخصصی و جلسه دیگر speaking و grammar تخصصی برگزار می گردد. در سایر روزها زبان آموزان تماس تلفنی و تمرینات اینترنتی خواهند داشت. دوره پیشرفته به صورت نیمه فشرده و فشرده نیز برگزار می گردد. زبان آموزان پس از سپری کردن این دوره قادر به مکالمه در تمامی زمینه ها در سطح پیشرفته خواهند بود. همچنین متعاقبا با پیشرفت در مکالمه مهارت های نوشتن و ترجمه نیز در آنان تقویت می گردد. زبان آموزان در صورت اخذ نمره قبولی در امتحان پایان دوره در صورتی که نمره آنها بالای 90 شود وارد دوره آیلتس یا تافل می شوند، درصورتی که نمره آنان بین 70 تا 90 شود وارد دوره تکمیلی و اگر نمره آنان کمتر از 70 شود باید در چندین جلسه جبرانی نقاط ضعف خود را تقویت نمایند، سپس وارد دوره تکمیلی شوند.

[ادامه خبر...]

  •  
  • 1
  •