ورود دانشجویان

لیست مطالب دوره مقاله نویسی

دوره مقاله نویسی

دوره مقاله نویسی

دوره مقاله نویسی نگارش مقاله برای همایش های ملی و بین المللی ، مجلات علمی پژوهشی، ISC، ISI، Escopus، ... دارای اهمیت فراوان برای محققان و پژوهشگران خصوصا در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. در نتیجه ما بر آن شدیم که دوره های تخصصی نگارش مقالات را تحت نظر دکتر قلیچی به صورت خصوصی، عمومی و کارگاهی با ظرفیت محدود برگزار نماییم. در پایان این دوره عزیزان می توانند مقالات خود را در همایش ها و یا ژورنال های مورد نظر با نظارت استاد submit نمایند. آنچه که در این دوره خواهید آموخت: • آشنایی با روش تحقیق کاربردی و علمی از مبتدی تا پیشرفته • آشنایی با روش پبدا کردن موضوع مقاله با استفاده از مقالات و سایت های معتبر علمی • آشنایی با سایت های معتبر و شناخت آنها از سایت های نا معتبر • آشنایی با مجلات معتبر ISI و مجلات تقلبی و نحوه تشخیص آنها آشنایی با روش اصولی نگارش مقالات برای همایش های ملی و بین المللی • آشنایی با روش اصولی نگارش مقالات ISC، ISI و ... به صورت جزء به جزء • آشنایی با مجلات پولی و رایگان آشنایی با اصول submit کردن مقالات در همایش ها و یا ژورنال ها ی معتبر • آشنایی با درجات، ضرایب تاثیر و ... مجلات ISI • آشنایی با روش ارسال قدم به قدم مقالات به مجلات ISI • آشنایی با فرایند پیگیری و انتشار مقالات ISI • آشنایی با فرایند داوری مجلات بین المللی ISI • آشنایی با نحوه ارتباطات علمی

[ادامه خبر...]

  •  
  • 1
  •